Mircea Rusnac – Bănăţenii (de munte) văzuţi de un Ausländer de lux

A doua lucrare a lui Romulus Vasile Ioan, „cel mai ardelean dintre bănăţeni” (http://romulusioan.blogspot.com), este de o factură total diferită de prima analizată aici. Dacă aceea se axa în special pe trecutul Hunedoarei, ţinutul de obârşie al autorului, văzut, este adevărat, de multe ori în comparaţie cu istoria industrială a Reşiţei, de data aceasta avem de a face cu o radiografie strictă a experienţei trăite de el în Banat.* Concluziile trase ar trebui să ne intereseze şi să ne preocupe în cel mai înalt grad.

Ca orice regiune situată la interferenţa unor lumi diferite, şi Banatul a suscitat de timpuriu interesul unor observatori de primă mărime. În 1780, Francesco Griselini analiza situaţia românilor bănăţeni de atunci, impresiile sale nefiind deloc măgulitoare. Chiar dacă le recunoştea acestora unele calităţi (ospitalitatea, pioşenia, ascultarea copiilor faţă de părinţi), totuşi trăsăturile negative predominau net: erau primitivi şi ignoranţi, femeile nu erau frumoase, abundau în rândul lor hoţii şi tâlharii, erau cruzi, dar şi fricoşi, murdari şi mult mai înapoiaţi decât vecinii lor sârbi. Aceasta era însă la începutul modernizării, după care peste Banat s-a revărsat influenţa civilizatoare austriacă. În rândul românilor, Banatul a început să fie considerat „fruncea”, iar după 1919 mulţi au fost atraşi de mirajul dezvoltatei regiuni. Totuşi, care este situaţia actuală? Tocmai la această întrebare răspunde Romulus Vasile Ioan, un alt observator de primă mână, specialist atât în domeniul tehnic, cât şi în cel istoric. De o asemenea opinie autorizată nu se poate face abstracţie.

Lucrarea Singur printre bănăţeni are câteva părţi distincte: la început, autorul face unele consideraţii despre situaţia şi mentalitatea găsite de el în Banat (de munte, cum ţine să precizeze), apoi prezintă istoria foarte recentă a siderurgiei reşiţene şi în final face ample prezentări, de mare interes, asupra situaţiei economice internaţionale şi naţionale, cu accent special desigur pe industria de profil.

De la început, Romulus Vasile Ioan prezintă unele opinii interesante, anume că românii seamănă prea puţin cu celelalte popoare latine, neavând virtuţile acestora. Nu sunt nici mari cuceritori, precum romanii, conquistadorii sau Napoleon, nici creatori de frumos ca marii artişti italieni, nici mari revoluţionari în politică sau cultură, nici catolici. Conform opiniei sale, trăsăturile negative s-au accentuat în a doua jumătate a secolului al XX-lea: „A apărut ceva în educaţia individului şi în formarea caracterului românului după cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea. Cu toţii ne amintim de a fi băiat deştept, a fi şmecher, sau vezi, ăla se descurcă! (subl. aut.) De fapt, în spate se ascundea, mascată, cosmetizată, hoţia, şmecheria, care a creat undeva o breşă cu urmări incomensurabile în tipologia românului matur de după 1980 şi până în prezent, atunci când sintagmele educaţiei enunţate începeau să-şi facă efectul. Să nu uităm că alături de ridicarea hoţiei la rang de isteţime («Vezi, se descurcă, e isteţ!» – subl. aut.), s-a aplicat consecutiv sintagma «Lasă, destul am muncit eu, măcar el să o ducă mai uşor» – subl. aut. (aşa vorbea un părinte din perioada comunistă în familie, în auzul copilului). Astfel s-a creat, cu foarte puţin efort, un om care dorea să câştige uşor şi, dacă se poate, fără muncă, prin şmecherie. Se crease o mentalitate împotriva sintagmelor de genul «Meseria este brăţară de aur», «Să trăim din muncă cinstită» etc. (subl. aut.) Devenise o ruşine să obţii note mari învăţând, era la modă să copiezi sau să cumperi o notă, era ruşinos să fii angajat şi să câştigi cinstit atâta timp cât puteai să-ţi rezolvi un concediu medical, o pensie de boală, o repartizare la un loc călduţ sau dădeai «dreptul» (subl. aut.) acolo unde trebuie ca să se rezolve problema.” (p. 9) Credem că toţi românii pot recunoaşte, măcar în sinea lor, adevărul acestor lucruri.

Totuşi, analiza autorului se focalizează asupra bănăţenilor, în mijlocul cărora îi este dat să trăiască: „personajul principal este bănăţeanul”, spune el. (p. 12) În continuare se face distincţie între Banatul de munte şi cel de pustă, care „diferă radical, putem spune chiar până la contradicţie. Nu numai prin peisaj, ci mai ales ca mentalitate a populaţiei.” (p. 12) Deci toate referirile îi vor viza pe bănăţenii din zona montană.

În aceste locuri, Dumnezeu a făcut o „risipă de bogăţie”, dar aceasta nu se reflectă în modul de viaţă al locuitorilor: „Am întâlnit şi oameni care aveau de toate şi nu ştiau să se bucure de ele. Aceştia nu mai sunt normali.” (p. 13)

Ca şi Griselini, şi Romulus Vasile Ioan a găsit unele calităţi ale bănăţeanului. Un evident plus este colecţia de cristale a lui Constantin Gruiescu, altul ar fi declanşarea revoluţiei din 1989. Însă, ca şi mai demult, aspectele negative predomină puternic în viaţa Banatului.

Bănăţeanului îi lipseşte punctualitatea, are tendinţa să tărăgăneze lucrurile. (p. 14) În vestita parabolă a caprei vecinului, varianta bănăţeană este: „Să moară şi Ion, să moară şi capra.” (p. 15) În Banat „nu putem menţiona manifestări patriotice semnificative”, comparabile cu ale celorlalte regiuni: „bănăţeanul consideră că doar Banatul este patria lui.” (p. 16) Şi în plus: „Bănăţeanul autentic ştie să se adapteze la toate condiţiile, el este patriot atunci când se referă la Banatul lui (subl. aut.), indiferent pe unde trec în prezent graniţele.” (Ibidem)

Un mare defect al bănăţenilor este în viziunea autorului mândria, foarte supărătoare pentru ceilalţi: „Este lucrul ce frapează cel mai mult în Banat. Toţi cei care se consideră bănăţeni sunt mândri/făloşi (subl. aut.). (…) De ce, nu pot să precizez. Ca simplu participant de o vreme la viaţa socială din Banat, consider această afirmaţie ca fiind una stupidă.” (p. 17) În acest caz, trebuie să admitem că Romulus Vasile Ioan vede corect lucrurile.

Muzica practicată acum de ei este în mare regres faţă de cea din trecut, fiind doar o copie a celei sârbeşti. (p. 18) Solidaritatea manifestată la revoluţie este „destul de rar întâlnită în ultima perioadă.” (p. 18) „Banatul şi bănăţeanul au fost întotdeauna, până la contactul cu el şi ei, două noţiuni admirate. Banatul, privit din orice parte a României, pare un spaţiu de invidiat. Însă convieţuirea în acest areal nu e tocmai aşa.” Aceasta din următorul motiv: „Este singura regiune din România unde noul venit este întâmpinat cu eticheta de vinitură. Eticheta pare, la prima vedere, o metodă de protecţie împotriva ştirbirii, vezi Doamne, a sângelui nobil de bănăţean.” (p. 19)

De aici şi până la separatism nu mai rămâne decât un pas: „Spun asta fiindcă de foarte multe ori am remarcat la populaţia care cu mândrie îşi spune bănăţeană următoarea sintagmă: Banatul nostru sârbesc, reuniunea bănăţenilor, cooperarea bănăţeană, considerându-se ca fiind elita românilor. (…) Există tendinţa de a considera Banatul ca fiind buricul pământului.” (p. 19, sublinierile autorului) Totuşi: „În Banat nu s-au înregistrat manifestări xenofobe sau cu alte conotaţii etnice. Banatul pare la prima vedere un spaţiu în care s-a dorit efectuarea unui experiment legat de convieţuirea în U.E.” (p. 20)

Potrivit lui Romulus Vasile Ioan, toate aceste defecte ale bănăţenilor s-au repercutat negativ asupra situaţiei Combinatului Siderurgic Reşiţa. Acesta a mai avut şi ghinionul privatizării eşuate cu firma „Noble Ventures”, ceea ce a fost „o mare porcărie, o nedreptate.” (p. 27) Pe multe pagini este relatată pe larg istoria acestei privatizări şi a anulării sale ulterioare. Faptele fiind încă foarte apropiate în timp, nu vor putea fi temeinic studiate decât cu ajutorul documentelor care vor fi accesibile în viitor. Important este că vechea uzină reşiţeană a evitat în ultimul moment colapsul, iar autorul vorbeşte tocmai în calitate de director general din perioada de regenerare de după acest greu impas. Evident, etapa actuală, datorată noilor investitori ruşi, este net superioară erei „Noble Ventures”.

Ce a găsit inginerul hunedorean venit în fruntea C.S.R.? După descrierea sa, situaţia era absolut nefirească. A fost întâmpinat cu ostilitate: „Exista o înverşunare a localnicilor împotriva uzinei, dar cei mai revoltaţi şi cei mai recalcitranţi reclamagii erau chiar foştii angajaţi. Am avut ocazia să cunosc şi alte situaţii similare în alte localităţi, dar niciunde răutatea şi dorinţa de a se răzbuna pe uzină nu atingea asemenea cote.” (p. 50) Salariaţii, în loc să servească interesele uzinei, comercializaseră în anii anteriori pe piaţa iugoslavă salopete, bocanci, scule şi dispozitive mecanice, pe lângă benzină. „În uzină, formalismul era la loc de cinste.” (p. 50)

Şi conducerea uzinei era divizată, noii veniţi fiind sabotaţi de cei vechi: „Trebuia demonstrat că cei doi noi veniţi (Radu Constantin şi Romulus Vasile Ioan, n.n.) sunt proşti, adică vin alţii să ne înveţe pe noi.” (subl. aut.) Pe deasupra: „Fluxul tehnologic era gândit de aşa natură, încât să nu funcţioneze pentru a avea performanţă. Parcă cineva se gândise ca fabrica să meargă cu spatele.” (p. 50) Totul era ambiguu: „Salariaţii nu vorbeau şi nu ştiau să explice clar un fenomen, cadrele tehnice vorbeau o limbă tehnică meglenoromână (subl. aut.), era cumplit să încerci să înţelegi ce se întâmplase aici. Nu se vorbea clar, compartimentul tehnic al acestei fabrici nu a introdus în limbajul uzinei o limbă clară, tehnică, şi atunci, din dorinţa de comunicare, uzina şi-a creat propriul limbaj.” (p. 51) Ne întrebăm, dacă aceste fapte sunt adevărate, cum ar fi putut o asemenea uzină să funcţioneze în mod normal şi să fie şi profitabilă?

Noii veniţi erau mereu confruntaţi cu tradiţia locală: „Au venit să ne umilească, pe noi care am creat siderurgia românească.” (subl. aut., p. 51) Iar angajaţii erau încurajaţi şi de alţi concetăţeni: „Foştii salariaţi ai C.S.R. (pensionari ori plecaţi) se manifestau la reuniuni social-culturale şi prin presă cu o evidentă ostilitate împotriva C.S.R. (nu am înţeles de ce, dar aşa era), uzina avea peste 1.500 de procese cu foşti şi actuali angajaţi.” (p. 51) Iar sindicatul era şi el intransigent: „Toate discuţiile, chiar şi pe teme banale, se făceau numai pe un ton ridicat.” (p. 51)

Toate aceste forţe locale negative (sindicatul, angajaţii, foştii conducători, partidele locale, pensionarii ceserişti, administraţia locală) se coalizau, trimiţând conducerii din Slatina „un flux continuu de informaţii, de cele mai multe ori false şi tendenţioase.” (p. 52) Acest obicei ar proveni din trecutul turcesc al Banatului. „Limbajul tehnic din Reşiţa avea cuvinte ce nu se foloseau niciunde, era evidentă influenţa separatistă a bănăţeanului. Nivelul unor şefi în sectoarele fluxului de producţie era mult sub ceea ce era nevoie pentru a pune corabia pe linia de plutire.” (p. 53) Chiar şi noul cuptor electric fusese prost amplasat: „Inexistenţa unei strategii de dezvoltare a secţiei de oţelărie şi a uzinei în ansamblul ei făceau ca toate costurile de modernizare pentru utilajele existente şi pentru noile investiţii să fie duble, iar în unele cazuri chiar triple.” (p. 54)

Trebuie să recunoaştem: oricâte prejudecăţi ar avea autorul împotriva bănăţenilor (care acum încep să devină minoritari în Banat), părerile doctorului inginer se cuvin a fi luate în seamă. Suntem siguri că starea tehnică a C.S.R.-ului era aşa cum o descrie el şi cel puţin această parte a criticilor sale este întrutotul corectă. Până la urmă, întreaga situaţie provenea dintr-o mentalitate deficitară a multor salariaţi şi a altor locuitori cu care aceştia erau în contact. Cât de departe ne apare acum vremea St.E.G.-ului sau cea a U.D.R.-ului! Acum C.S.R.-ul s-a mai pus pe picioare, prin efortul conducerii şi prin infuzia de capital rusesc. În concluzie, ne putem întreba la fel ca şi Romulus Vasile Ioan: „Dacă suntem cei mai făloşi, cei mai deştepţi, primii la toate, cei mai…, de ce suntem ultimul judeţ din ţara românească?” (p. 69)

Prezentarea amplă făcută apoi contextului naţional şi mondial al dezvoltării siderurgiei poate suscita un deosebit interes, cel puţin pentru un nespecialist în domeniu. Ea este de natură să ne indice, o dată în plus, că omul acesta ştie ce spune şi întotdeauna îşi bazează afirmaţiile pe date şi argumente incontestabile. Aceasta dă un plus de credibilitate lucrării şi ne asigură că tot ceea ce prezintă este autentic.

În final, Romulus Vasile Ioan dă bănăţenilor unele sfaturi de bun simţ. Aceasta pentru că uzina lor, „un combinat, cândva un simbol al industriei române, a fost plimbat, faultat, masacrat, după principii şi interese politice şi/sau locale.” (p. 128) Deci ce ar trebui să facem noi, bănăţenii?

„Bănăţenii au plătit şi mai plătesc un preţ scump pentru mândria lor atât de mare. În fala lor au pierdut şi încă vor mai pierde multe. Fala bănăţenească este cel mai mare consumator de resurse atât materiale (băneşti), cât şi energetice (energii umane). Şi totul din cauza unor încăpăţânări prosteşti şi a unor interese meschine, care şi astăzi bântuie prin halele de pe malurile Bârzavei. Drept dovadă că bănăţeanul îşi schimbă părul, dar năravul ba.” (p. 128) Deci, primul lucru, ar trebui renunţat la mândria fără fundament. Apoi, trebuie „să nu considerăm modestia ca fiind sărăcie.” Va trebui să considerăm „munca singurul izvor de generare a avuţiei personale, regionale, naţionale.” Şi mai ales, „vom renunţa să mai trăim numai din poveştile cu ce au făcut alţii acum 237 de ani, acum 150 de ani etc. Important este ceea ce facem noi, acum.” (subl. aut., p. 128)

Observaţii absolut corecte, după părerea noastră. Cercetarea trecutului este necesară pentru a ne cunoaşte identitatea. Însă trăim în prezent şi trebuie să continuăm realizările înaintaşilor, care au muncit pentru ei, aşa cum şi noi astăzi trebuie să muncim pentru noi. De aceea, „vom respecta munca şi pe cel ce munceşte” şi „vom fi mai puţin clevetitori.” (p. 129) Ar fi aşa de greu, oare? În concluzia lui Romulus Vasile Ioan: „Reşiţa are puţine şanse să redevină ceea ce a fost, asta este clar. Renaşterea oraşului (subl. aut.) este în noi, în capacitatea viitorilor conducători de a înţelege că nu trebuie trăit în prezent numai din trecut. Urbea trebuie să-şi schimbe profilul economic, iar cetăţenii – mentalitatea.” (p. 129) Iată condiţiile pe care va trebui să le îndeplinim pentru a ieşi din starea actuală de înapoiere generală, aşa cum le vede conducătorul singurei întreprinderi rentabile din oraş.

Încheiem aici prezentarea opiniilor lui Romulus Vasile Ioan, care poate că multor bănăţeni neaoşi le vor lăsa un gust amar. Comparativ cu descrierile lui Griselini (care a petrecut şi el trei ani în Banat), parcă defectele noastre s-au înmulţit şi s-au agravat. Să ne gândim cât a progresat în acest răstimp lumea civilizată, care nu trăieşte doar din trecut. Bănăţenii au capacitatea nativă şi inteligenţa care să le permită să se ridice acolo unde le este locul. Problema este că acest lucru nu se poate realiza decât exclusiv prin eforturi proprii. Romulus Vasile Ioan, dincolo de limbajul său direct şi expresiile spuse pe şleau, care pe unii îi pot şoca, ne dă unele sfaturi de bun simţ, cum făceau şi trimişii Mariei Tereza pe vremuri. Atunci, bănăţenii au înţeles misiunea care le era încredinţată şi au făcut din regiunea lor un „colţ de rai”. Acum, vor mai găsi energiile trebuincioase pentru o a doua renaştere?

*Ioan Romulus Vasile, Singur printre bănăţeni, Editura „Neutrino”, Reşiţa, 2008, 133 p.

13 Comments »

 1. 1

  Cat se poate de adevarat!!!
  Proiectul de diploma l-am facut in UCMR. La sustinerea acestuia, profesorii m-au intrebat la final care ar fi primul lucru pe care l-as schimba acolo si intr-adevar, ca si domnul Romulus, am spus acelasi lucru, MENTALITATEA, iar ei m-au aprobat.
  Iata, deci, ca nu doar domnul Romulus, ci si profesori renumiti din Timisoara au ajuns la aceeasi concluzie in ceea ce priveste gandirea resitenilor, sau mai bine zis a banatenilor de munte.

  Resitenii s-au inchis in valea Barzavei si nu accepta nimic nou…”ce, vin timisorenii sa ne invete!?” si multe altele.
  Acest articol merita, chiar merita, publicat si pe blogul meu 🙂

  Felicitari, Mircea, pentru articol!

 2. 2
  vinituros inteligentum estem Says:

  Urmaresc blogul aproape zilnic de vreo 2-3 luni de cand l-am descoperit. Sunt din Timisoara, nu prea am contact cu Resita, dar mi-as permite sa-i transmit stimabilului Ioan Romulu Vasile ca e un dobitoc. Desi specifica ca vorbeste despre resiteni, genialele lui remarci se vor subtile concluzii despre banateni in general. Ce nu inteleg eu este de ce isi iroseste el talentul, geniul, viata incercand sa salveze Banatul din mediocritatea in care se zbate, cand i-ar fi mai simplu sa se duca in pizda ma-sii acasa, la desteptii de unde a fugit de prea mult bine, sunt convins.

  • 3
   romulus Says:

   imi permit sa-ti multumesc necunoscatule, numai si pentru faptul ca desi nu ai citit cartea esti capabil sa iei atitudine !
   te misca , asta am si vrut ca lumea sa fie miscata din pozitia actuala !
   imi permit sa-ti fac o observatie daca nu ai contact cu Resita de ce suferi jignid-ma.
   Spre deosebire de tine care te ascuzi sub masca unui anonim eu mi-am spus deschis pozitia mea.
   Cred nu esti capabil sa faci diferenta intre pozitie , jos sau animal atunci candimi este mila de tine e vorba de capra.
   acelasi

   • 4
    vinituros inteligentum estem Says:

    stimate geniu al plaiurilor mioritice, daca tu esti chiar marele autor al celebrelor consideratii la adresa bănăţenilor, pot sa pun si eu o intrebare? cine dracu’ ti-o scris cartea, pentru ca dupa ortografia din mesajul tau ma indoiesc ca ai putea scrie corect macar o propozitie din 3 cuvinte.
    ps
    daca nu esti tu celebrul romulus, lasa-te de glume si pune mana pe gramatica de clasa a III-a. s-ar putea sa te ajute la urmatorul mesaj.

 3. 5
  flavius Says:

  sa nu uitam faptul ca asupra Resitei comunismul si-a lasat adanc amprenta. In acea perioada nu trebuia sa gandesti ci sa executi, iar acum, la 20 de ani de atunci, tot se resimte acest lucru.
  un lucru am observat la resiteni, negativ, bineinteles, faptul ca nu sunt „open mind” si inca merg pe principiul „lasa ca merge si asa”

  Un sfat: „Treziti-va!”, Nou inseamna progres….

 4. 6

  L-am intrebat candva pe Romulus Ioan Vasile de ce a venit la RESITA, iar raspunsul a fost unul impresionant: am avut incredere ca pot face lucruri bune aici, am avut incredere in viitorul Combinatului! Si asa a si fost! Romulus Ioan iubeste Banatul de Munte şi cred ca din acest motiv scrie ceea ce scrie! Felicitari atat pentru articolul actual, cat si pt cartea celui mai ardelean dintre banateni!

 5. sa nu uitam insa ca prea putini au ramas banateni neaosi eu personal ce cunosc banateni get beget sunt harnici si au alta mentalitate decit cei care doar au trait in banat venind pentru un loc de munca si facind tot felul de afaceri scrise mai sus.Oricum nu stiu citi din multe posturi de conducere sunt banateni neaosi ;…bine recunosc si noi banatenii avem multe lipsuri
  .si in multe din cele scrise mai sus ne regasim dar ca peste tot padure fara uscaturi nu exista

 6. 8

  sa fi banatean este un lucru sfant pentru noi,, si multumesc lui dumnezeu ca mam nascut an banatul montan si ,missbanatan, egal ce spune lumea banatui fruncea si va ramane .va multumesc tot respectul. ADI: TARNOVA:

 7. 9
  tudor Says:

  domnule romulus vasile ioan, te bag in pizda ma-ti cu cartea ta si cu parerile tale despre banateni. Ai ajuns tu, un mucea-flaimucea sa-ti dai cu parerea despre banateni. Bai pula uda, du-te dracului la ardelenii tai plini de calitati si pupa-i in cur, fiu de iobag cu mintea arsa de palinca.

 8. 10

  respingerea banatenilor fata de cei veniti este strict legata de centralismul si obtuzitatea administratiei romanesti din cspitala,a faptului ca s-au facut relocari masive de unitati industriale catre centrul tarii.Vezi fabrica de automobile Marta din Arad relocata in Brasov, praful s-a ales de ea. Vezi, recent Kandia, relocata dubios in sectorul 5 al capitalei pe locatia Excelentului.
  Banatul este un corp sangerand,chiar si in prezent, dupa rana de la 1919 , rana facuta de ruperea sa in trei parti, far” macar sa-i fi intrebat cineva si pe ei : ce vor banatenii momentului !!
  . Imputurile masive de personal din est, asta era materialul uman in noile conditii istorice, nu au adus plus de civilizatie, determinand natural forma de respingere fata de vinituri .Directorul proaspat instalat la conducerea Postei din Lugoj, regatean numit imediat dupa 1920, a avut grija sa ceara sa-i fie aduse perdelele de la biroul unitatii, acasa, caci erau prea frumoase !! Acest fapt a facut valva pe cale orala asupra obiceiurilor regatenilor. Ministrul Iorga rechizitioneaza/fura, automobilul de protocol al reg.7 Bnat, ce era in dotare pentru trebile interne ale Banatului, sub pretextul ca aici este prea mult lux !? L-a dus in capitala. Alt lucru ce a facut valva intre localnici, asupra obiceiurilor „fratilor” romani de dincolo de Carpati !
  Resursele inca mari ce se realizau, plecau in bugetul centralizat , intorcandu-se mici parti din plusvaloarea din regiune. Asta era in anii „30, cand Banatul era in top din inertia unei administratii precedente !!
  Ce am exemplificat mai sus stau la baza respingerii elementelor umane din afara Banatului.
  Banatul stie sa si primeasca oameni ce aduc un plusvaloare , iar d-tra trebuie sa fi adus acest plus de valoare ! Daca ati facut-o ,sentimentul respingerii trebuia sa va fi disparut. Daca nu, atunci nu ati venit cu un plus real in fabrica, doar numit pe functie, ca multi altii din est.
  Ultimul aspect: falosia banateanului este strict legata de etnia romana. Celelalte etnii nu au acest sentiment. Pentru simplul motiv ca educatia primita in administratia austro-ungara nu avea nici o legatura cu falosia, Banatul nu era varf economic in imperiu si nici in nivel de trai. Acest sentiment al superioritatii banatanului s-a dezvoltat sub administraie centralizata romaneasca , deloc prietenoasa cu regiunile si este strict legat de intamplarile reale, descrise de mine. Putine din multul rau ce s-a facut regiunii noastre .

  • 11
   vio51t Says:

   Bravo elisabetin . E foarte corect tot ce ai spus Asa a fost si este si astazi . Din 1919 banateanul nu mai are incredere in MITICI

 9. 12
  Ocsi Says:

  Dacă nu pierdeam războiul și rămâneam cu austrieci alta era situația.

 10. 13
  danalchimic Says:

  Fără îndoială, părerile D-lui Ioan Romulus Vasile, alături de care am petrecut momente plăcute în polemici cordiale, pot să pară unor bănățeni ”fundamentaliști” extrem de subiective, și, un mod specific celor care nu folosesc gândirea proprie, să mute problema de la subiectul abordat la tot felul de adresări inculte, făcute pe un ton agresiv și infantil.
  Eu cred că problema falimentului industriei reșițene trebuie privită într-un context istoric, iar analiza situației actuale trebuie făcută în contextul geopolitic adus de desființarea ”lagărului socialist”, cu referiri, atât la întreaga țară, cât și la celelalte țări ”prietene”.
  Vom putea observa că Uzinele din Reșița, înființate la sfârșitul sec. XVIII, parte a STEG-ului imperial austriac, devenite Uzinele Domeniilor Reșița (UDR) după Marea Unire, au fost păstrate și chiar dezvoltate după cel de-al Doilea război Mondial, iar separarea unei uzine unice, în egală măsură metalurgică și constructoare de mașini, după venirea lui Ceaușescu la conducerea PCR și a țării-dacă nu mă înșel, scriu din memorie- nu a fost benefică pentru fostul UDR, dezmoștenit și de cele aprox. 160 hectare de pământ.
  Dar, nu putem uita că la Reșița, la Școala profesională înființată la începutul anilor 1950, s-au format o mulțime de muncitori care au plecat apoi în toată țara. Accentul în anii aceia a fost pus pe Uzina Constructoare de Mașini, Școala profesională siderurgică, devenită apoi Liceu fiind înființată mult mai târziu.
  Cartea este excelentă și trebuie apreciată în consecință, chiar dacă părerile unor cititori nu coincid cu ideile autorului.


RSS Feed for this entry

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: